You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Wsparcie na finansowanie kapitału obrotowego w związku z pogorszeniem sytuacji przedsiębiorstwa w wyniku pandemii COVID-19

Unia Europejska
nazwa beneficjenta
FizjoSmart Ewelina Włodarczyk
wartość projektu
23 535,33 zł
dofinansowanie z UE
23 535,33 zł
Województwo
lubelskie
Powiat
lubelski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
działanie
3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Projekt dotyczy wsparcia utrzymania działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, które znalazło się w sytuacji nagłego niedoboru w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19. Wnioskodawca ubiega się o dotacje na finansowanie kapitału obrotowego oraz pokrycie kosztów bieżącej działalności na okres trzech miesięcy.

Wsparcie na finansowanie kapitału